System hybrydowy_Jupro1

Instalacja hybrydowa to układ, w którym wykorzystuje się kilka różnych źródeł ciepła(łączymy konwencjonalne metody ogrzewania z OZE). Najczęściej decydują się na taką formę właściciele budynków do modernizacji i służą zarówno do przygotowania CWU, jak też CO. Nie ma jednak żadnych przeszkód by tą metodą ogrzewać także nowo powstające budynki, czy też obiekty użyteczności publicznej.

System hybrydowy może łączyć pompę ciepła, kocioł grzewczy i kolektor słoneczny. Ich integralność można osiągnąć wybierając odpowiedni moduł do sterowania. Optymalizacja układu polega na tym, że w danym momencie działa źródło, które jest bardziej wydajne.

Korzyści wynikające z instalacji hybrydowej:

System hybrydowy Jupro_2

·        uniezależnienie od jednego źródła energii

·        optymalizacja rachunków za ogrzewanie

·        redukcja emisji CO2 - system ekologiczny

·        zaspokojenie budynku jednocześnie w CWU i CO

·        inteligentne sterowanie

·        uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej układu

·        oszczędność miejsca montażowego przy uzyskaniu jednocześnie dużych łącznych mocy grzewczych

·        spełnienie norm UE