system grzewczy przyszłości
 • Jest jedną z najbardziej niezawodnych technologii grzewczych (żywotność sprężarki to ok. 20-25 lat)
 • Funkcjonuje bez palnego paliwa w budynku
  Nie emituje szkodliwych spalin w budynku
 • Zasilana prądem to bezpieczeństwo dostaw (brak ryzyka szantażu politycznego, analizy pokazują stabilny i przewidywalny wzrost cen prądu w ostatnich 40 latach w stosunku do gazu i oleju)
 • Obniża koszty ogrzewania (nawet ponad 50% w stosunku do spalania gazu lub oleju opałowego)
 • To opłacalna inwestycja (amortyzuje się po kilku latach w stosunku do ogrzewania propanem, olejem, po około 10 latach przy ogrzewaniu gazem ziemnym)
 • To opłacalna inwestycja w Twoją emeryturę
 • Podnosi wartość rynkową budynku, w którym jest zamontowana
 • Nie wymaga pomieszczenia kotłowni i nie wymaga dużo miejsca zabudowy
 • Nie wymaga wykonania pomiarów spalin
 • Nie wymaga podłączenia komina
 • Jest urządzeniem bezobsługowym (odpadają kosztowne przeglądy serwisowe)
 • Jest cicha w trakcie eksploatacji
 • Jest niezwykle prosta w obsłudze
 • Nie wymaga przyłącza gazu lub składu opału
 • Może tanio i efektywnie chłodzić pomieszczenia
 • Obniża emisję CO2, zużycie energii pierwotnej
 • Korzysta z dużego udziału energii odnawialnej (ok. 70-75%)
 • Jest wspierana przez Unie Europejską