czyste powietrze 2024

Program Czyste Powietrze w 2023 roku otworzył nowe perspektywy dla mieszkańców Polski, szczególnie w obszarze termomodernizacji. Jednakże, co zmieni się w programie w 2024 roku? Program Czyste Powietrze stał się kluczową inicjatywą, skutecznie przyczyniającą się do redukcji poziomu smogu w Polsce. Jakie będą więc zmiany w kolejnej edycji programu, a także jakie zasady będą obowiązywać przy składaniu wniosków?

Program Czyste Powietrze na rok 2024 przewiduje istotne zmiany, wynikające z adaptacji do nowych warunków rynkowych zainicjowanych w 2023 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska dostosuje dofinansowanie programu, aby skutecznie wspierać cele związane z poprawą jakości powietrza oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Kiedy ruszy nabór wniosków?

Nowa edycja programu Czyste Powietrze na 2024 rok planowana jest na pierwszy kwartał tego roku, z możliwością kolejnych aktualizacji w późniejszych miesiącach. Ewelina Steczkowska, rzeczniczka prasowa NFOŚiGW, podkreśla, że bieżące analizy potrzeb wprowadzenia zmian są kontynuowane, pozostając elastycznymi na ewentualne modyfikacje w kolejnych kwartałach 2024 roku, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

 

Jakie będą zmiany?

Najważniejszą zmianą w programie będzie zaostrzenie wymagań dotyczących urządzeń grzewczych, ze szczególnym naciskiem na pompy ciepła, kotły na pellet oraz kotły zgazowujące drewno. NFOŚiGW planuje weryfikację parametrów użytkowych tych urządzeń, a dofinansowanie będzie dostępne jedynie dla rozwiązań znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM (lista-zum.ios.edu.pl).

W zakresie pomp ciepła, przewiduje się szczegółową weryfikację, wymagając raportu z badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach. Dodatkowo, producenci będą zobowiązani do potwierdzenia deklarowanych parametrów poprzez dostarczenie raportu z badań wykonanych w akredytowanym laboratorium w UE lub EFTA. Tylko pompy ciepła, które pomyślnie przejdą weryfikację zgodności wyników badań z danymi umieszczonymi na etykiecie efektywności energetycznej oraz karcie produktu, będą mogły być umieszczone na liście ZUM.

 

Te zmiany są odpowiedzią na doniesienia o nieuczciwych firmach, które oferują pompy ciepła z Chin nie spełniające deklarowanych parametrów technicznych. NFOŚiGW ostrzega również przed niesprawdzonymi wykonawcami, którzy mogą polecać niesprawdzone urządzenia i nie gwarantować rzetelnej obsługi inwestycji, co może prowadzić do wysokich rachunków za prąd.

 

Warto podkreślić, że w najnowszej edycji programu Czyste Powietrze nie przewiduje się zmian dotyczących innych kategorii kosztów kwalifikowanych ani wysokości dotacji, pomimo inflacji.

W poprzedniej odsłonie programu, wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Jeśli beneficjent otrzymał dofinansowanie w pierwszym wniosku na unowocześnienie systemu grzewczego, mógł następnie złożyć drugi wniosek dotyczący termomodernizacji budynku. Ta opcja pozostaje aktualna, umożliwiając wsparcie dla dwóch różnych obszarów inwestycji.

 

Czyste Powietrze w 2024 roku kontynuuje swoje zaangażowanie w poprawę jakości powietrza i efektywne wykorzystanie energii w budynkach jednorodzinnych, dostosowując się jednocześnie do zmieniających się warunków rynkowych i dążąc do skutecznej realizacji swoich celów.