23 – Czy mogę samodzielnie wykonać świadectwo energetyczne?

Wykonanie świadectwa energetycznego wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Musi być przeprowadzone przez certyfikowanego doradcę energetycznego.