21 – Jakie informacje są zawarte w świadectwie energetycznym?

Świadectwo energetyczne zawiera informacje o zużyciu energii na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację, ciepłą wodę i oświetlenie w budynku. Ocenia również efektywność energetyczną i sugeruje potencjalne ulepszenia.