22 – Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia. Po tym okresie konieczne jest jego odnowienie.